3D logo

Welkom       

 • 3D Christelike Akademie het ontstaan in 2008.
 • Klein privaat skool met ‘n maksimum van 100 leerlinge.
 • Graad 8 – 12
 • Klasse word in Afrikaans en Engels aangebied – leerlinge verdeel volgens hul hooftaal.
 • Klein klasse tussen 5 tot 13 leerlinge.
 • 15 Gekwalifiseerde onderwysers – elk met ‘n passie vir hul vak en om die beste vir hul leerlinge te verseker.
 • CAPS kurrikulum word gevolg.
 • SACAI eksamens wat deur Umalusi goedgekeur is.
 • Perfek vir leerlinge wat wil weet hulle word raakgesien en erken.
 • Leerlinge kry nodige erkenning en selfvertroue!

Welcome       

 • 3D Christian Academy began in 2008.
 • Small private school that can accommodate a maximum of 100 students.
 • Grade 8 - 12
 • Small classes between 5 to 13 students.
 • 15 Qualified teachers – each with a passion for their subject to enhance student’s full potential.
 • CAPS curriculum followed.
 • SACAI examinations that is approved by Umalusi.
 • Perfect for students that need to be acknowledged to gain their trust and recognition.
 • Students receive the required acknowledgement and confidence!